Träffa oss på arbetsmarknadsdagen BKW på KTH!

Den 23 februari 2023 kommer UHT att delta på BKW, en branschspecifik arbetsmarknadsdag som anordnas av Bergs-, Kemi-, och Energi & Miljösektionen på KTH. Syftet med BKW är att vara en plattform för givande relationer mellan sektionernas studenter och arbetsmarknaden. Mässan hålls i Nymble på KTH campus.

Där har du möjligheten att träffa oss och få en inblick i hur vi arbetar med hållbara och datadrivna lösningar till stål- och metallbranschen. Våra produktområden spänner över flera olika kärnkompetenser som metallurgi, data- och systemvetenskap och maskinkonstruktion. Som internationell leverantör har vi projekt över hela världen och vi är världsledande inom flera nischer.

Ta också chansen att diskutera mastersarbeten inom följande områden med möjlighet till arbete i internationell miljö hos våra kunder:

GRANSHOT Metallgranulering

 • GRANSHOT för råjärnsgranulering
  Utvärdering/uppföljning av processdata vid kontinuerlig granulering av råjärn under längre perioder.
 • GRANSHOT vattenrening – metoder och utfall
  Utvärdera metoder för vattenrening vid råjärnsgranulering.

CLU Konverterraffinering

 • Raffinering av ferrolegeringar
  Utvärdering/uppföljning av processföring vid raffinering av ferrolegeringar i CLU

Vi ses på KTH!!

Supervision of granulation

Träffa oss på arbetsmarknadsdagen BKW på KTH!

Den 23 februari 2023 kommer UHT att delta på BKW, en branschspecifik arbetsmarknadsdag som anordnas av Bergs-, Kemi-, och Energi & Miljösektionen på KTH. Syftet med BKW är att vara en plattform för givande relationer mellan sektionernas studenter och arbetsmarknaden. Mässan hålls i Nymble på KTH campus.

Där har du möjligheten att träffa oss och få en inblick i hur vi arbetar med hållbara och datadrivna lösningar till stål- och metallbranschen. Våra produktområden spänner över flera olika kärnkompetenser som metallurgi, data- och systemvetenskap och maskinkonstruktion. Som internationell leverantör har vi projekt över hela världen och vi är världsledande inom flera nischer.

Ta också chansen att diskutera mastersarbeten inom följande områden med möjlighet till arbete i internationell miljö hos våra kunder:

GRANSHOT Metallgranulering

 • GRANSHOT för råjärnsgranulering
  Utvärdering/uppföljning av processdata vid kontinuerlig granulering av råjärn under längre perioder.
 • GRANSHOT vattenrening – metoder och utfall
  Utvärdera metoder för vattenrening vid råjärnsgranulering.

CLU Konverterraffinering

 • Raffinering av ferrolegeringar
  Utvärdering/uppföljning av processföring vid raffinering av ferrolegeringar i CLU

Vi ses på KTH!!

Supervision of granulation

News & stories

UHT logo

Talk to an expert

Our mission is to support advanced metal producers to refine their metal processing, increase value, and stay competitive.

Our heritage makes us understand requirements on operations to perform. We focus on stability, throughput and safety, while preparing for the future demands driven by the global transitions.

Fill in the form and book a meeting with one of our experts to discuss your current situation, business objecives and options to obtain a more effeicient metals production.

Just fill in the form and we will get back to you and find a time that suites you for a meeting.
Go to Top